BDO ewidencja odpadów (karta)

Baza Danych o Odpadach - Integracja

Baza Danych o Odpadach - co to jest?

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

W BDO tworzysz kartę przekazania odpadów, prowadzisz ewidencję odpadów, przygotowujesz i wysyłasz drogą elektroniczną sprawozdania roczne do Urzędu Marszałkowskiego.

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 Ustawy o odpadach.

Sankcje karne, jakie grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami:

  • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
  • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł

Kogo dotyczy rejestracja do bazy?

Firma RYMED
w ramach współpracy oferuje:

Jak zintegrować system BDO?

RYMED pomaga w wygenerowaniu karty i prowadzeniu za Państwa ewidencji w systemie BDO. Aby ułatwić Państwu proces zarządzania odpadami swojego przedsiębiorstwa opracowaliśmy narzędzie, które pozwoli połączyć Państwa profil BDO z naszym systemem. 

TO PROSTE:

  1. Zaloguj się na swoje konto BDO  (https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/) i wygeneruj kody podpisane, jako „klucze api” (Client ID oraz Client Secret )
  2. Zarejestruj wygenerowane kody w naszym systemie klikając w poniższy przycisk lub tutaj.

Baza Danych o Odpadach: zrobimy to za Ciebie!